Social icons

Wedding handbook: How (Not) to Inquire a Wedding Photographer | Svatební příručka: Jak (ne) poptávat svatebního fotografa

16.4.16

With the upcoming season, every photographer gets several inquiries about a wedding photoshoot every single day.
{S blížící se sezónou dostává každý fotograf denně několik poptávek na svatební focení.}

I have been considering for a long time whether to write this article or not, but after receiving a couple of e-mails, which were literally exactly the same, I have decided it is time to put down a little list of instructions for all brides: How to inquire and especially how NOT to inquire about a wedding photoshoot. {Dlouho jsem přemýšlela, jestli tento článek napsat, ale po několika e-mailech, které jsem v poslední době dostala a které byly jako přes kopírák jsem se rozhodla, že je načase napsat takový malý návod pro všechny nevěsty: Jak poptávat a hlavně jak NEpoptávat fotografa na svatbu.}

A wedding photographer is someone who will spend several hours of one of your most beautiful days in your lives with you. Therefore, you should make a very careful choice. They are not just someone whose task it is to provide you with the most beautiful pictures of your Big Day, but they are also someone who you’re letting enter your lives. {Svatební fotograf je někdo, kdo s Vámi stráví několik hodin jednoho z nejkrásnějších dnů ve Vašem životě. Vybírat byste ho měli tedy pečlivě. Není to jen někdo, kdo má za úkol dodat Vám ty nejkrásnější záběry z Vašeho dne, ale také někdo, koho tak trochu pouštíte i do svých životů.}

Before contacting a photographer, you should have a look at their website, go through not only the photographs and their style of photography, but also what the photographers say about themselves. You can also see their Facebook page or Instagram, where many photographers present not only their work, but often also reveal something from their private lives. {Předtím, než fotografa oslovíte, měli byste si prohlédnout jeho webové stránky, podívat se nejenom na fotografie a styl jakým fotí, ale také si přečíst, co o sobě fotograf na svých stránkách píše. Můžete se také podívat na jeho facebookové stránky nebo Instagram, kde spousta fotografů kromě ukázek své práce přidává i něco málo ze svého soukromí.}

Once you examine the photographer’s work thoroughly you will not only know if you really like their style, but you will also know who you will be contacting. {Když si práci fotografa pořádně prohlédnete, budete mít nejenom jasno, jestli se Vám daný styl opravdu líbí, ale také v tom, koho vlastně oslovujete.}

The first impression is the most important one, but many brides/grooms do not realize this also goes for e-mails. {První dojem je ten nejdůležitější, ale spousta něvest/ženichů si neuvědomuje, že to platí i pro e-mail.}

And here are a few tips what not to do {A tady je pár tipů, čeho se v e-mailu vyvarovat}:

Hi, can you send me your wedding photoshoot prices, please?  {Dobrý den, můžete mě prosím poslat ceník na svatbu.}

Certainly, every photographer will be pleased if you call them by their name, but what is most important: although you don’t like writing and you don’t want to put down too much information into the first e-mail, don’t forget to send at least the DATE and PLACE of the wedding! This is truly important. Sometimes, photographers are booked even 2 years in advance or they have another photoshoot a couple of hundred kilometers away the next day and would not be able to make it to both events. That is why it is vital to say where it is going to take place. Many photographers work all over the country but also abroad, but there are also many of those who don’t want to travel. {Určitě potěší, když daného fotografa oslovíte alespoň jménem, ale co je nejdůležitější: ikdyž neradi píšete a nechcete se v prvním nezávazném e-mailu rozepisovat, nezapomeňte napsat alespoň DATUM a MÍSTO svatby!  To je opravdu důležité. Fotografové mají rezervace někdy i dva roky dopředu a není samozřejmé, že budou mít ve Váš den ještě volno. A pokud mít budou, je možné, že třeba den předtím nebo potom fotí několik set kilometrů daleko a nezvládli by časově obě údalosti zvládnout. Proto je důležité úvést i místo. Spousta fotografů fotí svatby po celé republice i za hranicemi, ale je také dost těch, kteří dojíždět nechtějí.}

Sending an e-mail to multiple recipients  {Hromadné e-maily}

If you are sending an e-mail to multiple recipients, make sure they all don’t see the list of e-mail addresses you are sending it to. Our country is a small one and trust me, most photographers know each other and they know each other’s work. {Pokud posíláte hromadný e-mail, ujistěte se, že neuvidí všichni seznam e-mailových adres, kam jste všude email odeslali. Naše země je malá a věřte, že většina fotografů se zná vzájemně a ví, jakým stylem kdo fotí a pracuje. }

If you are inquiring several photographers at once using copy/paste, please, check that you haven’t forgotten to change the photographer’s name and you’re not sending an e-mail addressed to the wrong person. {Pokud poptáváte několik fotografů naráz stylem kopírovat/vložit zkontrolujte, že jste nezapomněli v e-mailu změnit jméno fotografa a nemáte v něm stále oslovení pro toho předešlého.}

And what would be really nice for us, photographers? {A co by nás fotografy určitě potěšilo? :)}

Once, I got a hand-written inquiry sent by mail!!! You can’t imagine how happy the bride’s creativity made me and how heartwarming it was. With the bride, we are friends till this day. Of course, you don’t have to start writing letters, that would probably be rather ineffective in today’s age of e-mail conversations where time plays an important role. However, we certainly do deserve a couple of undemanding and quick phrases: {Jednou mě přišla svatební poptávka psaná ručně a odeslaná poštou!!! Ani si nedovede představit tu radost nad kreativitou nevěsty a jak to v dnešní době zahřálo u srdce. S nevěstou jsme kamarádky dodnes. Určitě nemusíte začít psát všichni dopisy, to by asi v dnešní době e-mailových konverzací, kdy při zamlouvání fotografa hraje velkou roli i čas a rychlost nemuselo být úplně úspěšné. Pár základních a časově nenáročných formulí v e-mailu bychom si určitě zasloužili:}

Call your photographer by their name {Oslovte svého fotografa jménem}
Tell them why you have chosen them {Řekněte mu, proč jste oslovili právě jeho}
Drop a few lines about yourselves and your wedding {Napište mu pár řádek o sobě a své svatbě}


You will see that every photographer will be happy to promptly reply to such an inquiry. {Uvidíte, že na Vaši poptávku Vám určitě každý fotograf rád hned odpoví.}


I must admit that I do not reply to mass e-mails and inquiries showing no real interest. Just as you want THE ONE photographer for your wedding that will suit your taste and needs, even we, photographers, are only human beings with feelings and not every bride is THE bride for us. {Já se přiznám, že na hromadné e-maily a očividné poptávky bez skutečného zájmu neodpovídám. Stejně jako vy chcete TOHO svého fotografa na svatbu, který Vám sedne po všech stránkách, i my fotografové jsme jenom lidi, co mají city a ne každá nevěsta je TA naše nevěsta.}


This year’s funniest salutation in a wedding inquiry will probably be {Tento rok asi nejvtipnější oslovení, které jsem v e-mailové svatební poptávce dostala bylo}:

Dear Mr. Rakoncik… ☺ {Dobrý den pane Rakoncik….:)}

And what is your experience with photographer inquiries / inquiries from brides? Let me know in the comments! {A jaké máte zkušenosti s poptávkami fotografů / poptávkami od nevěst vy? Napište mě do komentářů!}


Post a Comment

© Dara Rakovcik 2015. Všechny fotografie jsou chráněné autorským zákonem. All rights reserved. Powered by Blogger.