Social icons

Wedding Handbook: Where to find the right wedding photographer? | Svatební příručka: Kde najít toho pravého fotografa na svatbu?

14.4.16
Nedávno si mě kamarádka postěžovala, že nemůže najít fotografa na svatbu. Všichni, co se jí líbí už mají termín obsazený.
{Some time ago, a friend of mine complained to me that she wasn’t able to find a photographer for her wedding. All those she liked were booked.}

Kdy je tedy nejlepší doba poptat fotografa? Pokud víte datum a místo svatby a něčí práce se Vám opravdu moc líbí, určitě co nejdříve!
Někteří fotografové „otevírají“ svatební sezónu třeba 6 měsíců před koncem roku. Jiní, stejně jako já mají termíny otevřené a obsazené klidně i dva roky dopředu.
{When is the best time to start looking for a photographer then? If you know the date and place of the wedding and you really like a photographer’s work, then do it as soon as possible!
Some photographers “open” the wedding season for example 6 months before the end of the year. Others, like me, have the dates booked even two years in advance.}

Stále více a více fotografů je ochotna za svatbami cestovat i za hranice a nevěsty ze zahraničí se také čím dál častěji ohlíží po fotografech v jiných zemích a tak se naše svatební termíny rychle plní.
{More and more photographers are willing to travel abroad to shoot a wedding and brides from abroad are also looking at photographers from other countries more often, so our schedules are getting full pretty fast.}

Kde tedy hledat svatebního fotografa?
{How to find a wedding photographer then?}

1) Přes doporučení {Upon recommendation}

Většina z Vás už určitě byla na nějaké té svatbě. A třeba jste někde zahlédli fotografa, který se   Vám líbil svým vystupováním a následně jste obdivovali jeho fotografie u kamarádů. Když se ohlédnu za minulými svatbami, myslím, že nejvíce nových klientů mám právě z referencí. Se spoustou z nich jsem se už na nějaké svatbě setkala nebo třeba fotila jejich kamarády.
Každý rok nafotím kolem 20-30 svateb a na každé z nich je kolem 100 hostů. To je za rok přes 2000 nových lidí a s trochou štěstí i potencionálních klientů.
{Most of you have been at a wedding. And maybe you saw a photographer who seemed nice and then you admired their pictures of your friends. When I look back at the recent weddings, I think that most of my new clients came actually upon recommendation. I met many of them at a wedding or I took pictures of their friends.
Every year, I photograph around 20-30 weddings and at each one of them there are about 100 guests. That is over 2,000 new people and, with a bit of luck, even potential clients each year.}

2)  Na internetu / Google {On the Internet / Google}

Každý profesionální fotograf by měl mít svoje webové stránky nebo dnes tak oblíbený blog. Na interentu najdete při zadání těch správných klíčových slov obrovskou nabídku fotografů. Ale pozor, nenechte se zmást. Ti, co Vám vyjedou na googlu jako první nemusí být zákonitě ti nejlepší z nejlepších. Fotografové Vám nevyjedou na stránkách podle kvality, ale podle toho, jak dobré mají SEO (Search engine optimization=optimalizace nalezitelnosti). I když to zabere spoustu času, projeďte si několik stránek na googlu a nevybírejte pouze z té první.
{Every professional photographer should have their own website or blog. When entering the right key words, the Internet will provide you with a huge variety of photographers. But be careful, don’t get fooled. Those who show up first on Google do not have to be naturally the best of the best. Photographers don’t appear according to quality but according to how good their SEO (Search Engine Optimization) is. Although it takes up a lot of time, go through a couple of Google pages and don’t just choose from the first one.}

3) Svatební blogy {Wedding blogs}

I u nás v ČR existuje krásný svatební blog, který Vám přináší plno inspirace, spolupracuje s různými dodavateli a také zvěřejňuje „opravdové“ svatby od fotografů a doporučení od nevěst. 
{Even here in the Czech Republic we have a beautiful wedding blog which brings loads of inspiration, cooperates with various suppliers and also publishes “real” weddings by photographers and brides’ recommendations.}

Český svatební blog {Czech wedding blog}

Zahraniční svatební blogy {Foreign wedding blogs}

4) Sociální média / Facebook {Social media / Facebook}

Snad každý profesionální moderní fotograf má i svojí business stránku na facebooku, kde informuje o novinkách, zveřejňuje svoji práci a třeba i trochu ze svého soukromí. Já si svojí práci bez Facebooku už ani nedokážu představit. Je skvělé, jak s Vámi mohou „fanoušky“ na Facebooku komunikovat a okamžitě reagovat na Vaše příspěvky.  
{Probably every professional modern photographer has their own business Facebook page where they post information regarding their work and maybe even a bit from their private life. I can’t even imagine my work without Facebook anymore. It’s great how I can communicate with you, my “fans”, on Facebook and react to your comments immediately.}

5)  Svatební veletrhy {Wedding trade shows}

Každoročně se nejenom v Praze pořádá několik svatebních veletrhů, kde se Vám na jednom místě prezentují dodavatelé z různých odvětví. Floristi, vizážisti, kameramani, cukráři, svatební místa…a samozřejmě i fotografové. Skvělé je, že se na veletrhu seznámíte s fotografem osobně a hned vidíte, jestli se Vám líbí nejenom jeho práce, ale i on jako člověk. Pokud Vás přesvědčil po všech směrech, můžete si přímo na veletrhu rezervovat Váš termín na svatbu. Hodně dodavatelů má na veletrhu pro návštěvníky výhodnější cenu.
{Every year, there are several wedding trade shows, not only in Prague, where you can find a wide range of various suppliers presenting themselves in one place. Florists, make-up artists, cameramen, pastry-cooks, wedding locations… and of course photographers. The great thing is that at a trade show you get to meet the photographer personally and immediately know, if you like not only their work but also their personality. If it “clicks”, you can book your wedding on the spot. Many suppliers offer more favorable prices for the trade show visitors.}

6) Přes jiné dodavatele {Through other suppliers}

Možná už máte rezervovanou floristku nebo vizážistku, ale stále hledáte fotografa. Zkuste se jich zeptat na doporučení. Svatební branže je docela malá, ale všichni máme hodně kontaktů. Ne každý bude znát každého, ale každý profesionální dodavatel bude znát někoho, s kým se už na svatbě potkal a koho rád doporučí dál. To platí i naopak. Klidně se zeptejte svého fotografa na doporučení ostatních dodavatelů. 
{Maybe you already have a florist or a make-up artist booked, but you are still looking for a photographer. Try asking them for recommendations. The wedding industry is quite small, but we all have many contacts. Not everyone will know everyone else, but every professional supplier will know someone who they have already met and who they will gladly recommend. And that goes vice versa. Don’t hesitate to ask your photographer to recommend other suppliers.}

Post a Comment

© Dara Rakovcik 2015. Všechny fotografie jsou chráněné autorským zákonem. All rights reserved. Powered by Blogger.